USLOVI KORIŠĆENJA

Pravo za učestvovanje na aukcijama koje organizuje ponuđač imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije. Pravo se stiče registracijom na sajtu www.confidoauto.com. Registracija je u potpunosti besplatna. Po izvršenoj registraciji i verifikaciji naloga od strane ponuđača stičete pravo učešća na licitaciji.

Ponuđač će od prijavljenog korisnika zatražiti polaganje novčanog depozita, kao sredstva obezbeđenja plaćanja kupljenih vozila. Iznos depozita zavisi od kategorije klijenta, koja se utvrđuje na osnovu prethodne saradnje i ostalih bitnih činilaca.

Kategorija Max. kupovina Depozit
Kategorija I ≤ 5.000 eur min 500 eur
Kategorija II ≤ 10.000 eur min 1.000 eur
Kategorija III ≤ 20.000 eur min 2.000 eur
Kategorija IV ≤ 30.000 eur min 3.000 eur
Kategorija V ≤ 40.000 eur min 4.000 eur
Kategorija VI ≤ 50.000 eur min 5.000 eur
Kategorija VII preko 50.000 eur min 6.000 eur

Po registraciji i obaveštenju o iznosu depozita, klijent je u obavezi da navedeni iznos deponuje kod Ponuđača u roku od 24h.

KUPOVINA

Korisnik sam određuje cenu koju će ponuditi za vozilo. Cena koja je ponuđena predstavlja ukupan trošak koji snosi korisnik do isporuke, odnosno u njoj su sadržani:

  • cena nabavke
  • transportni troškovi
  • carina
  • porez na dodatu vrednost
  • izvozni i uvozni dokumenti
  • marža prodavca

Sve ponuđene cene moraju da prođu verifikaciju od strane dobavljača, koji zadržava pravo da ih ne prihvati. Obrada ponuđenih cena se vrši u roku od najviše 48h posle završetka aukcije. Posle prihvatanja ponuđene cene od strane dobavljača, korisniku se šalje nalog za verifikaciju kupovine.

Ukoliko korisnik ne izvrši verifikaciju kupovine, odnosno ponuđene cene, automatski se odriče prava na povraćaj položenog depozita. Verifikacijom kupovine korisnik prihvata obevezu da 80% cene koju je ponudio tokom licitacije uplati na račun Ponuđača u propisanom roku od 24h posle završetka aukcije, ili prvog sledećeg radnog dana. Preostalih 20% cene korisnik se obavezuje da uplati najkasnije 48h posle obaveštenja o tačnom danu isporuke. Depozit ne ulazi u prodajnu cenu vozila. Korisnik učestvovanjem na aukciji prihvata da su podaci prikazani u aukciji pribavljeni od nezavisne kuće za procenu stanja vozila, te stoga Ponuđač ne pruža nikakve garancije vezane za stanje kupljenih vozila (pređene kilometre i oštećenja koja su prikazana na fotografijama vozila). Ponuđač zadržava pravo da bez konsultacije sa kupcima na aukciji, izabere saradnike za organizovanje transporta i carinjenja vozila sa aukcije, pod uslovima koji nisu poznati kupcu.

ISPORUKA

Posle verifikacije kupovine od strane korisnika, Ponuđač pristupa radnjama vezanim sa isporuku vozila. Rok za isporuku vozila je maksimalno do 25 dana od dana verifikacije kupovine, ukoliko nije drugačije naznačeno u ponudi aukcije. Preuzimanje vozila se vrši po dogovoru između korisnika i Ponuđača. Korisnik ima pravo da potražuje nadoknadu štete nastale tokom transporta i isporuke, u iznosu koji je dogovoren od strane korisnika i Ponuđača.

POVRAĆAJ DEPOZITA

Ukoliko korisnik odluči da u narednom periodu ne učestvuje u aukcijama koje organizuje Ponuđač, može podneti zahtev za povraćaj depozita. Ponuđač se obavezuje da položeni depozit vrati korisniku na raspolaganje u roku od 3 radna dana od trenutka podnošenja zahteva. Ponuđač zadržava pravo da odbije zahtev za povraćajem depozita ukoliko se utvrdi da u trenutku podnošenja postoje neizmirene obaveze od strane korisnika, ili ukoliko nisu u celosti ispoštovana pravila aukcije.

Unesite vaše podatke

Osnovni podaciSamo za pravna licaPodaci za logovanje


Klikom na dugme 'Registrujte se' potvrđujete da ste saglasni sa uslovima korišćenja sajta.

Za sva pitanja vezana za registraciju pozovite +381 (65) 500-13-72